Současnost

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) má čtyři základní části:

Úsek anestézie
Poskytujeme anesteziologickou péči u dospělých i dětí všech věkových kategorií, pro všechny chirurgické obory (krom kardiochirurgie). Ročně je na našem pracovišti podáno cca 20 000 anestezií. Anesteziologický úsek je členěn na několik úseků, podle lokalizace (Bory, Lochotín) nebo odbornosti (gynekologicko-porodnická anestezie etc.). Součástí anesteziologického úseku je fungující ambulance poskytující zázemí pro předoperační vyšetření jak těsně před operací, tak v rámci předoperační přípravy u rizikových nemocných.

Lůžkové oddělení
Zrekonstruované lůžkové oddělení disponuje 11 lůžky nejvyšší intenzivní/resuscitační péče pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Je zároveň základní složkou Traumacentra FN Plzeň. Na resuscitačním oddělení je poskytována péče pro pacienty s ohrožením nebo selháním základních životních funkcí ze všech možných příčin. Nejčastěji se jedná o nemocné po polytraumatu, rizikové chirurgické nemocné, pacienty po zástavě oběhu či jeho selhání, nemocné po cévních mozkových příhodách či nemconé se sepsí/septickým šokem. K dispozici máme kompletní spektrum orgánových podpor. Ročně je u nás hospitalizováno cca 500 pacientů.

Urgentní příjem
Emergency - vysokoprahový příjem nemocnice s roční průchodností 1700-1800 nemocných se selháním či selháváním základních životních funkcí, z nichž polytraumatizovaní pacienti činí 10%. Je základním článkem Traumacentra FN Plzeň.
Akutní zóna + ambulance - nízkoprahový příjem, zajišťuje péči pro pacienty s akutním zhoršením zdravotního stavu nebo při zhoršení chronického onemocnění. Jedná se o chorobné stavy napříč všemi obory. Jednotné místa ošetření akutních nemocných ve FN Plzeň disponující 13 observačními ůžky, stacionářem, kompletně vybavenými ordinacemi a zákrokovými sálky.

Centrum pro léčbu bolesti
Akreditované pracoviště v oboru Algeziologie. Zabývá se problematikou nenádorové i nádorové bolesti. Poskytované je prakticky kompletní spektrum farmakologického i nefarmakologického ovlivnění chronické bolesti vč. neuromodulačních technik. Součástí je několik ambulancí a denní stacionář.

KARIM je největší klinika Fakultní nemocnice a je jejím základním, integrujícím článkem.
Poskytuje komplexní intenzivní péči o nemocné s polytraumatem již od přijetí do nemocnice (Emergency). Efektivní organizace multidisplinární spolupráce s operačními i ostatními obory je spojena s velmi dobrými léčebnými výsledky srovnatelnými s evropskými a světovými traumacentry.
Systematicky vedeme databázi umožňující hodnocení léčebných výsledků a kvality péče.
Máme unikátní muzejní sbírku přístrojů a pomůcek používaných v našem oboru v minulosti.