Centrum léčby bolesti - algeziologie

Centrum léčby bolesti (CLB) se soustřeďuje na péči o pacienty s těžkou chronickou a v některých případech i s refrakterní akutní bolestí. Základním cílem je stanovit pro pacienta individualizovaný léčebný postup zajišťující dostatečnou úlevu od bolesti a zlepšení kvality života. Pracoviště má 3 ambulance, stacionář a zákrokový sál. Součástí CLB je i neuromodulační centrum. Dostupná je široká mezioborová spolupráce.

Nejčastější diagnózy bolesti

 1. Chronické bolesti zad včetně chronických pooperačních bolestí
 2. Kloubní bolesti – osteoartróza, revmatické bolesti
 3. Neuropatická bolest – bolestivá forma diabetické polyneuropatie, postherpetická neuralgie, polyneuropatie NS, neuralgické bolesti, centrální neuropatická bolest …
 4. Nádorová bolest
 5. Chronická pooperační  a posttraumatická bolest
 6. Bolesti viscerální (chronická pankreatitida, refrakterní angina pectoris…)
 7. Bolesti vaskulárního původu (ischemické bolesti při arterioskleroze, bolesti při ulkus cruris …)
 8. Refrakterní bolesti hlavy
 9. Fibromyalgie, jiné chronické myalgie, myofasciální syndrom
 10. Refrakterní akutní bolest (akutní herpes zoster, akutní lumboischialgický syndrom…)

Obecné indikace k léčbě na Centru léčby bolesti

 1. Chronická bolest nereagující na léčbu při vyčerpání léčebných postupů základních oborů.
 2. Stanovení diagnózy a etiopatogeneze bolesti
 3. Specifické algické stavy – komplexní regionální bolestivý syndrom I. a II. typu, fantómová bolest, centrální neuropatická bolest
 4. Léčba bolesti u pacientů se závažnými rizikovými faktory – extrémní věkové skupiny, imunodeficience, léková závislost

Léčebné metody a aktivity

 1. Komplexní racionální farmakoterapie včetně dlouhodobé monitorované opioidní analgezie a aplikace léčebného konopí
 2. Neurolytické blokády s navigací pomocí CT nebo skiaskopicky – plexus coeliacus, plexus hypogastrikus, g. impar, g. stelatum, hrudní a bederní sympatikus, g. pterygopalatinum …
 3. Intervenční techniky s navigací skiaskopicky nebo USG zaměřené na široké spektrum      chronických bolestí (bolesti zad v celém rozsahu páteře, kloubní bolesti…)
  1. Blokády - periferních nervů, nervových plexů, epidurální, transforaminální, periradikulární,  fasetové
  2. Radiofrekvenční (RF) metody – ablace, pulzní RF, RF katétry
 4. Neuromodulační postupy
  1. Míšní a periferní stimulace
  2. Intratékální terapie s využitím ILDS (implantabilní lékové dávkovací systémy).
 5. Psychologické intervence se zaměřením na problematiku chronické bolesti
 6. Fyzikální techniky (laser, TENs, elektroléčba)
 7. Akupunktura
 8. Konsiliární činnost v rámci fakultní nemocnice

 

Orientační otevírací časy (mohou se v průběhu roku měnit)

 
Den v týdnu Ordinační doba od Ordinační doba do
Pondělí 08:00 14:00
Úterý 08:00 14:00
Středa 08:00 14:00
Čtvrtek 08:00 14:00
Pátek 08:00 13:00

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín ve vchodu E, číslo dveří 01.0620