Centrum cévních vstupů

Centrum cévních vstupů zajišťuje implantaci cévních přístupů pro jednotlivé kliniky Fakultní nemocnice, ambulantní pacienty a po dohodě i pro jiná zdravotnická zařízení. Dále zabezpečuje péči o již zavedené cévní vstupy a řeší případné komplikace.

Od zahájení provozu v roce 2016 zavádíme především středně- a dlouhodobé cévní vstupy (midline, PICC, tunelizované centrální vstupy, porty, PICC-porty, Broviac katétry, permanentní dialyzační vstupy), zajišťujeme kanylace u nemocných s obtížným cévním přístupem. V současné době zavádíme přes 1500 žilních vstupů ročně. Máme stabilní tým specializovaných sester a lékařů, pracujeme v souladu s aktuálními doporučeními Společnosti pro porty a permanentní katétry, edukujeme lékaře i nelékařský zdravotnický personál.

Kontakty a provoz 

  • centrum funguje ve všední dny od 8-14 hod., zákrokový sálek je umístěn v traktu Urgentního příjmu KARIM FN Plzeň, budova C, přízemí, ambulance č. 7
  • objednání z jiných zdravotnických zařízení a konzultace jsou možné na tel. 377 104 383 (všední dny 8-15)
  • v rámci FN Plzeň je možné objednání přes objednávkový systém Medicalc4 (Rozvrh objednávek “KARIM-kanylace”), nebo na zkrácených tel. číslech *123, *272, *240
  • non-stop kontakt pro nemocné se zavedeným vstupem pro případ akutní komplikace: 377 104 360 (KARIM-lůžka)
  • odpovědné osoby:

Od indikujícího lékaře potřebujeme:

  • žádanku, na které je uveden důvod zavedení cévního vstupu (chemoterapie, parenterální nutrice, dlouhodobější hospitalizace…), předpokládaná doba užívání vstupu a v případě jiného ZZ i kontakt na odesílajícího lékaře
  • vytištěnou žádanku na rentgen hrudníku
  • informovaný souhlas pacienta s výkonem 

Příprava před výkonem

Před výkonem není nutná speciální příprava, není nutné lačnění. V případě antikoagulační léčby může být třeba vyšetření krevní srážlivosti nebo přechodná úprava terapie v závislosti na invazivitě vstupu. U pacientů s komplikovaným cévním přístupem (trombózy, nádorové postižení krku a hrudníku) může být potřeba aktuální grafické vyšetření – vše konzultujeme při objednání. Samotné zavedení probíhá v místním znecitlivění, jeho bolestivost je srovnatelná s běžným odběrem krve. Samotný výkon trvá cca 20 minut, není nutná další observace.

Péče o cévní vstupy

Převazy zpravidla zajišťuje indikující klinika, po domluvě zprostředkujeme kontakt na vhodné pracoviště/home care v místě bydliště pacienta, které má s převazy zkušenost. Konzultujeme a po dohodě zajišťujeme převazy u pacientů s kožními komplikacemi (MARSI).