PREZENTACE KLINIKY

Dostupné přednášky:

Beneš Jan – SIDE - Roční audit traumat přijímaných cestou Emergency KARIM (Večer KARIM, Plzeň; 28.11.2018)
Více ZDE.

Beneš Jan - Hemodynamická optimalizace pohledem perioperačního procesu (AKUTNĚ IX, Brno; 27.11.2017)
Více ZDE.

Musilová Kateřina - Úskalí zajištění dýchacích cest při operačních výkonech v ORL oblasti (Večer KARIM, Plzeň; 3.10.2017)
Více ZDE.

Beneš Jan - Desatero věcí, kterých bych se měl při léčbě sepse vyvarovat (Colours of Sepsis, Ostrava, 11.2.2017)
Více ZDE.

Beneš Jan - Perioperační hemodynamické optimalizace (Colours of Sepsis, Ostrava, 12.2.2017)
Váce ZDE.

Beneš Jan - Sepse v roce 2016 - proboha, co se zase změnilo? (AKUTNĚ VIII, Brno, 24.11.2016)
Více ZDE.

Zatloukal Jan - Traumatem indukovaná koagulopatie a její léčba (Večer KARIM, Plzeň; 30.6.2015)
Více ZDE.

Kletečka Jakub - Fatální komplikace po KPR (Večer KARIM, Plzeň, 30.9.2014)
Více ZDE.

Beneš Jan - 10 věcí, kterých bych se měl u pacienta v těžké sepsi vyvarovat (VIII. Kongres ČSIM, Ostrava, 13.6.2014)
Více ZDE.

Beneš Jan - Perioperační hemodynamická stabilizace (XVII. národní kongres ČSARIM 2010, Zlín, 9.9.2010)
Více ZDE.

Chytra Ivan - Srovnání klinické a mikrobiologické účinnosti u kontinuálně a intermitentně aplikovaného meropenemu u kriticky nemocných (XVII. národní kongres ČSARIM 2010, Zlín, 9.9.2010)
Více ZDE.