První pomoc

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘEDMĚTU

Předmět je zaměřen na výuku základní neodkladné kardiopulmonální resuscitace a poskytnutí první pomoci v rámci nejčastějších typů úrazů a neúrazových postižení organismu.

CO BY SE MĚL STUDENT NAUČIT

Student se naučí jednoduchý algoritmus vyšetření a zajištění životních funkcí. Osvojí si základní postup kardiopulmonální resuscitace včetně techniky nepřímé srdeční masáže a umělého dýchání. Dále si osvojí postupy základů první pomoci – ošetřování ran, zástavy krvácení, péči o zlomeniny, popáleniny apod.

ZPŮSOB ORGANIZACE VÝUKY

Výuka probíhá formou nepovinných přednášek a celkem 3 povinných praktických cvičení. Zakončena je zápočtovým testem.

KDO JI VEDE VČ. KONTAKTŮ

MUDr. Richard Pradl, Ph.D. pradl@fnplzen.cz

MUDr. Jan Zatloukal, Ph.D. zatloukalj@fnplzen.cz

MUDr. Jakub Kletečka, Ph.D. kleteckaj@fnplzen.cz

MUDr. Stanislav Machart machart@fnplzen.cz

MUDr. Jiří Pouska pouskaj@fnplzen.cz

MUDr. Martin Štěpán stepan@fnplzen.cz
MUDr. Alexandra Židková, Ph.D. zidkova@fnplzen.cz
MUDr. Michal Štengl stenglm@fnplzen.cz
MUDr. David Lukeš lukes@fnplzen.cz
MUDr. Jan Lukáš lukasj@fnplzen.cz
MUDr. Pavel Cimický cimickyp@fnplzen.cz
MUDr. Kateřina Hadrabová musilovaka@fnplzen.cz

------------------------------------------------------------------------

doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. benesj@fnplzen.cz
doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc. chytra@fnplzen.cz
doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc. kasal@fnplzen.cz

 

 

PREZENTACE Z VÝUKY (dostupné ZDE)

ODKAZ NA ZÁKLADNÍ ZDROJE

Málek J., Dvořák A., Knor J. a kol: První pomoc (https://www.lf3.cuni.cz/3LF-782-version1-prvni_pomoc_2013_05_20.pdf)

KDE PROBÍHÁ VÝUKA

Přednášky se konají v Aule chirurgických oborů (-2 P vchod „C“ FN Lochotín)

Praktika probíhají ve „Fantomové učebně“ KARIM