Lůžkové resuscitační oddělení

KARIM - RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ
INFORMACE PRO PŘÍBUZNÉ

Vážená paní, vážený pane,
dozvídáte se, že Váš příbuzný či známý je v naší péči. Příjem pacienta na KARIM vyžaduje plné nasazení zdravotnického personálu pro zajištění mnohostranné nezbytné péče a trvá různě dlouhou dobu. Délku přijímacích úkonů nelze předem odhadnout a Vy tak budete muset vyčkávat dopředu nespecifikovaný čas, než Vám ošetřující personál bude moci poskytnout požadované informace. Za trpělivost v podobné chvíli předem děkujeme a žádáme Vás o vyčkání na návštěvní místnosti.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) zajišťuje péči o pacienty, u kterých jsou ohroženy základní životní funkce. Hospitalizace na KARIM a monitorování pacientů tak slouží k tomu, aby se případné selhávání orgánů bezprostředně zachytilo, diagnostikovalo a adekvátně léčilo.

O jaké pacienty se zde staráme?

Pečujeme o pacienty:

 • po závažných úrazech s mnohočetnými poraněními (autonehody, pády z výšky)
 • po kardiopulmonální resuscitaci (po zástavě srdce)
 • s poškozením centrální nervové soustavy (úrazy hlavy a míchy, cévní mozkové příhody, epileptické záchvaty)
 • se sepsí, septickým šokem a multiorgánovým selháním (pacienty s otravou krve a poškozením orgánů v důsledku masivní infekce)
 • po rozsáhlých operačních zákrocích (hlavně v případě, že vyžadují pooperační umělý spánek a podporu dýchání)
 • intoxikované (alkohol, léky, drogy, plyny, houby,...)
 • další různé kritické stavy: stavy po tonutí, zasažení bleskem

Co potřebujeme vědět o Vás jako od příbuzných?

 • jaké léky nemocný užívá
 • jaké má alergie
 • jaké má případná zdravotní omezení v běžném životě, jak zvládá běžnou fyzickou zátěž
 • bude potřebovat vystavit pracovní neschopnost? Pokud ano, budeme potřebovat znát adresu zaměstnavatele.

Návštěvní hodiny na lůžkové části KARIM jsou stanoveny na období 14:30-16:00 každý den včetně víkendů a svátků. Toto omezení je dáno závažností stonání vašich blízkých. V tuto dobu se Vám podle svých možností věnovat ošetřující lékař oddělení a sdělí Vám podrobné informace o zdravotním stavu Vašeho blízkého. Respektujte prosím, že ošetřující lékař je zde v první řadě pro pacienty a nemusí být vždy okamžitě pro Vás jako pro příbuzné dostupný.

Telefonické informace o zdravotním stavu Vašeho příbuzného Vám sdělí lékař každý den od 9:00 do 10:00 hodin na telefonních číslech 377 104 366, 377 104 365.
Informace poskytnuté po telefonu jsou velmi okrajové a budou Vám poskytnuty pouze po sdělení ČÍSELNÉHO KÓDU, který obdržíte při první OSOBNÍ návštěvě. Moc se omlouváme, ale bez této identifikace nelze telefonicky nikomu sdělovat informace o zdravotním stavu pacienta.

Podrobnější informace a odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v dalších příslušných odkazech.

Co se děje s nemocným přivezeným na naši kliniku v prvních minutách?

Jak se chovat na první návštěvě za Vaším blízkým?

Jaké věci pacientovi donést?

Jak dlouho by měla trvat Vaše návštěva?

Mohu se nemocného dotknout?

Bazální stimulace

Co dělat, pokud se zdravotní stav Vašeho blízkého nelepší?